Shinobi Gasshuku 2017 – Yugiri Dojo

Shinobi Gasshuku, foi um evento realizado no Yugiri Dojo, localizado no Templo Nambei Higashi Hoganji – Campinas, onde se passaram três dias de treino intenso. Neste evento os Deshi (Alunos) podem ter o prazer de vivencia a arte Ninja de uma forma mais completa.

Hanshi Isao Nishi (Treinos)

Treinamento com Nishi Sama: Tenshi Ryu Nishi Kai Ninpo, Tsushima Ryu, Saika Ryu Tsushima-Ha e Shiden Fudo Ryu Tsushima-Ha. Estudo sobre os antigos documentos ninja: Shoninki Hon, Bansenshukai, Koga no ogiden, Hojutsu Yarikata Zukai, entre outros….
Kancho Humberto Trevellin recebendo o Menkyo das mão de Nishi Sama, com o Keppan (juramento de sangue), se tornando Uchideshi (discípulo da casa).

Gashuko – Amanozako Dojo – Poços de Caldas

Gashuko Amanozako Dojo, organizado pelo Dojo Cho Frederico Diaz, ditado pelo Kancho Humberto Trevellin.
Tema do evento: Taijutsu, Tantojutsu, Bikenjutsu. Um dos maiores eventos de artes marciais de Poços de Caldas.

Exame Shodan (Antiga)

Exame para Shodan-Ho dos Uchideshi, Sensei Tomas Moura, Sensei Lucas Schroder e Sensei Frederico Diaz.